07.07.2022 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално ОБРЪЩЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ПО СЛУЧАЙ ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРАЗНИЦИ
Всички новини
Съобщение по ДОПК НИ-960-1/20.12.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-960-1/07.10.2 

пълният текст | Дата:2019-12-20
 
Съобщение по ДОПК НИ-976-1/18.12.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-976-1/18.10.2 

пълният текст | Дата:2019-12-18
 
Съобщение по ДОПК НИ-980-1/18.12.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-980-1/05.11.2 

пълният текст | Дата:2019-12-18
 
Съобщение по ДОПК НИ-1021-1/18.12.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-1021-1/21.11. 

пълният текст | Дата:2019-12-18
 
Съобщение по ДОПК МПС-1265-1/18.12.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № МПС-1265-1/24.10 

пълният текст | Дата:2019-12-18
 
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Твърдица
Община Твърдица уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 17.12.2019 г. на интернет страницата на общината Проект на Наредба за изменение и допълнение на  

пълният текст | Дата:2019-12-17
 
ПУП /Подробен Устройствен План/– ПРЗ /План за Регулация и Застрояване/ за обхвата на УПИ – IX 337, УПИ – X 337, УПИ –XI 333, кв.36 по действащия ПУП – ПРЗ, на с.Сборище, общ.Твърдица, област Сливен.
СЪОБЩЕНИЕ от 16.12.2019 год. Община Твърдица на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и при условията на чл.61 ал.3 от Административнопроцесуален кодекс обявява на заинтересувани 

пълният текст | Дата:2019-12-16
 
Съобщение по ДОПК НИ-818-1/16.12.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-818-1/22.07.2 

пълният текст | Дата:2019-12-16
 
Обява по МЗ № ОХ-1062 от 28.11.2019 г. за НГЧ
 

пълният текст | Дата:2019-12-12
 
Съобщение по ДОПК НИ-856-1/12.12.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-856-1/19.09.2 

пълният текст | Дата:2019-12-12
 
Новини: 171 ÷ 180 от 2733 Страници:  [ << ]  [ < ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ > ]  [ >> ]