30.11.2021 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
Местоположение|Карти|История|Население|Общински съвет|Общинска администрация|ОЦУИГ   

  


Антикорупция

Ако Ви станат известни факти и обстоятелства, свързани с поставянето на частен интерес на държавен служител, който може да включва личен за него интерес, или интереси на свързани с него лица, ако откриете проблеми в поведението на държавен служител в Общинска администрация - Твърдица относими към съмнения от Ваша страна за корупция, имате основание да подадете сигнал до нас, за да извършим проверка.

От нас можете да очаквате коректност, ако взаимоотношенията ни са в рамките на изискванията на закона, а именно:

1. Съгласно чл.108, ал.2 от Административно-процесуалния кодекс, никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал.

2. Ако изберете да подадете своя сигнал по един от регламентираните от закона начини, трябва да знаете, че съгласно чл.111, ал.4 от Административно-процесуалния кодекс :

-не се образува производство за извършени нарушения преди повече от две години

-желателно е да оставите достатъчно данни за индикация и обратна връзка с Вас като:Трите имена или ЕГН; Точен адрес; Телефон Получените сигнали, предложения се обработват от специална Комисия за борба с корупцията.

Връзката с Комисията, работеща по въпросите за борба с корупцията, сигналите и предложенията на гражданите и организациите за подобряване работата на Общинска администрация - Твърдица, може да осъществите чрез:

-Горещ телефон за сигнали : тел.: 0454/4-22-21

-Пощенски адрес: Твърдица 8890, пл. „Свобода” №1

-Заявка за лична среща с ръководните служители в обявените приемни дни;

-e-mail: oba_tv_anticorrupt@abv.bg

-web: Комисия по превенция и противодействие на корупциятa създадена с Решение № 61 на МС от 2.02.2006 г.