30.11.2021 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
Музеи|Библиотеки и читалища|Забележителности   

  
Първите следи от живот на територията на Община Твърдица са открити в най-долните културни пластове на селищна могила „Кицова”, разположена в южната част на рида „Лагун”. Намерените оръдия на труда и керамични фрагменти са от периода на новокаменна, каменно-медна, бронзова и ранножелязна епохи. Датирани от края на VII, начало на VІ хил. пр. Хр. до средата на І хил. пр. Хр.

Върху рида „Лагун” са разкрити следи от тракийско заселване през І хил. пр. Хр. Селището е съществувало и през римския период ІІ – ІV в. сл. Хр. Заселвания от този период има в почти всички селища на общината.

Кръстопътното значение на региона се засилва особено, когато столицата на империята се премества в Константинопол. През ІV-VІ век се изграждат редица крепости в старопланинските проходи за защита от нахлуването на варварски племена. Част от тази отбранителна система са крепостите „Градището” над Твърдица, „Градището” над Козарево, „Калята” - североизточно от Шивачево.

Значението на района нараства още повече по време на Средновековието. Проходите в района са най-пряка връзка между Северна и Южна България, между столиците Търново и Константинопол. Стратегическото местоположение на Твърдишкия проход го определя и като място, където се водят сражения. Византийският хронист Мануил Фил, възпяващ подвизите на Михаил Глава, отбелязва такива във връзка с похода срещу цар Ивайло през 1278 год.

За да се спасят от жестокостите, с оттеглянето на дибичовите войски през Руско – турската война от 1828-1829 г., една трета от населението - 683 души (156 семейства) от Твърдица се изселва в Молдова и създава селище със същото име. За останалото население настъпват тежки години на изпитания. Църквата е опожарена до основи през 1830 г., но благодарение на несломимия си дух, твърд и борбен характер твърдичани от пепелта я изграждат през 1834 г.

Днес за славното минало говорят руините на крепостта-твърдина, даваща името на Твърдица; църквата - светиня „Света Петка” - архитектурен паметник на културата; множеството могили и некрополи на територията на цялата община, съхранените в народната памет предания и легенди, свързани с местности и смели народни чеда, отстоявали през вековете свободата й.

Част от археологическите находки от района са представени в изложбена зала на Народно читалище “Св.Св.Кирил и Методий 1914” в града.


Културен календар

Заповядайте в Твърдица:


- на Трифон Зарезан - в Оризари, Сборище, Шивачево и Твърдица - на винариите с дегустации на местни вина и ракии, както и обичая зарязване на лозе;

- на регионален събор „Пролетни игри и обичаи – Цветница” в Твърдица, празник на традиционна пролетна обредност на етносите;

- на 1 май - народен събор в местност „Улищица”; съвместно Община Гурково

- на 9 май - Регионален събор на пенсионерските клубове „На чаша шивачевско вино”, гр. Шивачево;

- на Великден, Спасовден и Св.св.Константин и Елена – храмовите празници на Оризари, Сборище, Боров дол и Червенаково, с фолклорни програми и местни специалитети;

- м. юни - атрактивно автомобилно рали „Твърдица-Елена”;

- първата неделя на м. август - събор „Хайдушка поляна”;

- на Петковден-празник на Твърдица, Димитровден - в Шивачево и на Архангеловден – в кв. Козарево.


Читалища

На територията на общината функционират 9 народни читалища – в кв. Козарево, с. Сборище, с. Оризари, гр. Шивачево, с. Червенаково, с. Бяла паланка, Боров дол, Жълт бряг и Твърдица.

Народните читалища са важна институция в развитието на местната култура. Те са място за общуване и участие в различни творчески занимания и изкуства на хора от различни възрастови групи. Ориентирани са към развитието и обогатяването на културния живот в общината и задоволяването на потребностите на гражданите чрез:

  • съхранение, укрепване и развитие на традициите на българския народ;

  • възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание и на културната идентичност;

  • обмен между културите на различните етноси;

  • разширяване на знанията на гражданите;

  • осигуряване на достъп до информация и комуникация;

  • насърчаване на социалното единство и солидарността между различните социални групи;

  • партниране на местното самоуправление в развитието на обществените и в частност на културните процеси.

Най-голямото читалище е в общинския център. Народно читалище „Св.Св.Кирил и Методий 1914”. От създаването си (1914 г.) до днес то е център на духовния живот на общината и има значим принос за развитието на културния живот, за съхраняване на местните традиции и обичаи. Към него функционират детски, средношколски и младежки танцови трупи, клуб за народни хора „Балканско цвете”, вокална група „Романс”, детска певческа група, музикална школа за народни инструменти, гайдарски състав, театрална трупа, клуб по карате и др.. За своя принос в културния живот на общината читалището е удостоено с Почетен знак на Президента на Република България (14.04.2011г.) и Почетен знак, по случай 100 годишния юбилей на читалището (2014).

Прекачени документи към страницата
Програма за развитие на читалищата от Община Твърдица през 2010 година
Календар на културните прояви на територията на Община Твърдица за 2010 год.
Календар на културните прояви на територията на Община Твърдица през месец май 2010 год.
Календар на културните прояви на територията на Община Твърдица за 2011 год.
Календар на културните прояви на територията на Община Твърдица за 2012 година
Програма на честванията и мероприятията, свързани с военните паметници на територията на Община Твърдица - 2012 г.
Календар на културните прояви на територията на Община Твърдица за 2013 година
Проект на Програма за развитие на читалищата от Община Твърдица през 2013 година
Календар на културните прояви на територията на Община Твърдица за 2014 година
Календар на културните събития с регионално и местно значение на територията на Община Твърдица за 2015 год.
Календар на културните събития с регионално и местно значение на територията на Община Твърдица 2016 год.
Календар на културните събития с национално, регионално и местно значение на територията Община Твърдица за 2017 г.
Календар на културните събития с национално, регионално и местно значение на територията Община Твърдица за 2018 г.
Културен календар на културните събития на територията на Община Твърдица през 2019 г.
Културен календар на културните събития с регионално и местно значение на територията на община Твърдица, област Сливен през 2020 г.