30.11.2021 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
  

  

Текстилната промишленост:
Фирма „Аглика – СИМ” ООД гр.Твърдица. Произвежда основно за външния пазар. Изпълнява договори за реализация на продукцията с „ИКЕА” – Швеция и традиционни клиенти от Франция, Гърция, Канада, Сърбия и други. Вътрешният пазар е ориентиран към фирми, занимаващи се с обзавеждане на хотели и курортни селища.Добив на черни каменни въглища:
„Мина Балкан – 2000” ЕАД, добиваща черни каменни въглища и шлам за керамичните фабрики в страната.

Кабелна телевизия и Интернет
“ЕЛФЕ” ЕООД

Дърводобив и дървопреработване:
Държавно лесничейство „Твърдица”;
„Буковец – Твърдица” АД - дърводобив
„Кутра” АД - дърводобив и дървообработване
"Кутра Лес” ООД - дърводобив и дървообработване
ЕТ „Равена” гр.Твърдица - дърводобив и залесяване
ЕФ „Стандарт Паркет” гр.Шивачево - производител на паркет
ЕТ „Марин Пъстраков” гр.Твърдица - производител на дървени въглищаШивашката промишленост:
„Донина Стил” ООД гр.Твърдица;
ТПК „Възраждане” гр.Твърдица;
„ИМИД” ООДХотелиерство и ресторантьорство, производство на хляб и хлебни изделия, сладкарство.
производство на хляб и хлебни изделия, сладкарски цех:


=ПК „Балкан” гр.Твърдица;
=ЕТ „Ангелов и син” гр.Твърдица;
=ЕТ „Петя”;
=ЕТ „Мариана – Диана Трухчева”
търговия:
=ЕТ „Ваньо Славов”
=ЕТ „ХТА”;
=ЕТ „Морион – 2004”;
=”Аскент Маркет”;
=ПЗК „Кристине”
=ЕТ „Йордан Кънчев - Адам” – продажба на месо

Фирми в сферата на услугите:


ЕТ „Стоборис 51” - металообработване
ЕТ „Иван Минчев Иванов” - чугунени и алуминиеви отливки
ЕТ „Пламен Узунов” - дърводелски услуги
ЕТ Хема – Ж. Желязков” - дърводелски услуги
Георги Йорданов - дърводелски услуги
Георги Узунов - дърводелски услуги
ЕТ „Дом 2002” - дърводелски услуги
Илко Петров Шегев - изкупуване и обработка на билки
ЕТ „Марио Митов” - изкупуване и обработка на билки
ЕТ „Пепи – Пенка Иванова” – покупко – продажба на резервни части на „STIHL”
ЕТ „Петров – 58”- земеделие и търговия с горива
ЕТ „Топси – 90” - продажба на горива