07.07.2022 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално ОБРЪЩЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ПО СЛУЧАЙ ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРАЗНИЦИ
Всички новини
Обява за военна служба по МЗ № ОХ-997 от 05.11.2019 г. за ВГС
 

пълният текст | Дата:2019-11-21
 
Съобщение по ДОПК НИ-981-1/21.11.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-981-1/05.11.2 

пълният текст | Дата:2019-11-21
 
Съобщение по ДОПК НИ-900-1/18.11.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-900-1/01.10.2 

пълният текст | Дата:2019-11-20
 
Съобщение № 94-00-1390
СЪОБЩЕНИЕ№ 94-00-1390гр.Твърдица, 18.11.2019 г.Община Твърдица на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е одобрен проект за частично изменение на ПУП – ПР /Подробен устройств 

пълният текст | Дата:2019-11-20
 
Съобщение
Община Твърдица, област Сливен, на основание чл129, ал.1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 574 от 27.09.2019 год. на Общински съвет Твърдица е одобрен ПУП / 

пълният текст | Дата:2019-11-20
 
Съобщение
Община Твърдица, област Сливен, на основание чл129, ал.1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 575 от 27.09.2019 год. на Общински съвет Твърдица е одобрен проект за Специализиран подробе 

пълният текст | Дата:2019-11-20
 
Съобщение по ДОПК НИ-838-1/15.11.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-838-1/12.09.2 

пълният текст | Дата:2019-11-15
 
Съобщение по ДОПК НИ-888-1/15.11.2019 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-888-1/30.09.2 

пълният текст | Дата:2019-11-15
 
Обява за военна служба по МЗ № ОХ-960 от 23.10.2019 г. за ВГС
 

пълният текст | Дата:2019-11-14
 
Обява за военна служба по МЗ № ОХ-999 от 05.11.2019 г. за ЦВО
 

пълният текст | Дата:2019-11-14
 
Новини: 201 ÷ 210 от 2733 Страници:  [ << ]  [ < ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ > ]  [ >> ]