07.07.2022 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално ОБРЪЩЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ПО СЛУЧАЙ ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРАЗНИЦИ
Всички новини
ПУП – ПРЗ за обхвата на УПИ ХII –2163 и УПИ – ХIIІ 2164 кв.115 по действащия ПУП на гр.Твърдица, община Твърдица, област Сливен,одобрен със Заповед № 300 от 01.06.1983 год. и Заповед № 336 от 24.04.2015 год. /Поземлени имоти с идентификатор 72165.507.2164
СЪОБЩЕНИЕ от 27.02.2020 год.Община Твърдица на основание чл.129,ал.2 и чл.131,ал.2 от ЗУТ и при условията на чл.61ал.3 от Административнопроцесуален кодекс обявява на заинтересуван 

пълният текст | Дата:2020-02-27
 
Регистрация на животновъдни обекти – лични стопанства на територията на Община Твърдица
Във връзка с влезлите в сила промени на чл.137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност / ДВ бр.13 от 14.02.2020 год./ в сила от 14.02.2020 г. уведомяваме собствениците или пол 

пълният текст | Дата:2020-02-26
 
Официална покана на общинска администрация Твърдица
ОА Твърдица традиционно е ангажирана с провеждането на празненствата по случай Националния празник на България - 3 март, част от културния календар. Програма включва поход до връ 

пълният текст | Дата:2020-02-26
 
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Община Твърдица уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 25.02.2020 г. на интернет страницата на общината Проект на Наредба за изменение и допълнение на  

пълният текст | Дата:2020-02-25
 
Формули за разпределение на средствата, получени по ЕРС за общинските училища и детски градини
 

пълният текст | Дата:2020-02-25
 
Стартира Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“
Във връзка с реализацията на Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“, Община Твърдица обявява прием на заявления за ползване на услугата. По програмата ще се ос 

пълният текст | Дата:2020-02-21
 
Заповеди за определяне на изпълнители за обекти № 2001, № 2002 и № 2003
 

пълният текст | Дата:2020-02-21
 
Управленска програма на кмета на Община Твърдица - мандат 2019 – 2023 г.
  

пълният текст | Дата:2020-02-21
 
Изяви, посветени на Националния празник 3-ти март
 

пълният текст | Дата:2020-02-20
 
Протокол от проведена процедура за обекти № 2001, № 2002 и № 2003
 

пълният текст | Дата:2020-02-20
 
Новини: 91 ÷ 100 от 2733 Страници:  [ < ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ > ]  [ >> ]