14.08.2022 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално ОБРЪЩЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ПО СЛУЧАЙ ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРАЗНИЦИ
Всички новини
Сключени договори за обекти 2004, № 2005, № 2006 и № 2007
Договор № 23 за обект № 2006Договор № 24 за обект № 2004Договор № 25 за обект № 2005Договор № 26 за обект № 2007 

пълният текст | Дата:2020-03-12
 
Съобщение по ДОПК НИ-1060-1/11.03.2020 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-1060-1/12.02. 

пълният текст | Дата:2020-03-11
 
Справка съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове
 

пълният текст | Дата:2020-03-10
 
Съобщение № 94-00-2865
СЪОБЩЕНИЕ№ 94-00-2865гр.Твърдица, 10.03.2020 г.Община Твърдица на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е одобрен проект за частично изменение на ПУП – ПЗ /Подробен устройстве 

пълният текст | Дата:2020-03-10
 
Съобщение № 94-00-504
СЪОБЩЕНИЕ№ 94-00-504гр.Твърдица, 10.03.2020 г.Община Твърдица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ПУП – ПР за обхвата на УПИ 

пълният текст | Дата:2020-03-10
 
Съобщение по ДОПК НИ-1048-1/06.03.2020 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-1048-1/10.02. 

пълният текст | Дата:2020-03-10
 
Съобщение по ДОПК НИ-1051-1/06.03.2020 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-1051-1/10.02. 

пълният текст | Дата:2020-03-10
 
Съобщение по ДОПК НИ-1053-1/06.03.2020 г.
На основание чл.32, ал.4 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), отдел „Местни приходи” в Община Твърдица публикува Съобщение за връчване на АУЗД № НИ-1053-1/10.02. 

пълният текст | Дата:2020-03-10
 
Протокол от проведена процедура за обект № 2008
 

пълният текст | Дата:2020-03-10
 
Протоколи от проведени процедури за обекти № 2004, № 2005, № 2006 и № 2007
 

пълният текст | Дата:2020-03-10
 
Новини: 61 ÷ 70 от 2733 Страници:  [ < ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ > ]  [ >> ]