13.07.2024 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално ОБРЪЩЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ПО СЛУЧАЙ ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРАЗНИЦИ
Официално обръщение на общинска администрация Твърдица Дата:2020-03-27 


Уважаеми съграждани,

Общинска администрация Твърдица активно работи за подобряване на инфраструктурата във всички населени места от общината. Изграждат се изцяло наново и се асфалтират улици, които никога не са били асфалтирани, изграждан се тротоарни площи.

В последните седмици ставаме свидетели на грубо нарушаване на правилата като автомобилите включително и тежкотоварни масово се паркират върху тротоарните площи. По този начин от една страна се затруднява движението на пешеходците, от друга се унищожават тротоарни площи използвани много години и имащи още експлоатационен живот. Обект на разрушаване са и изцяло нови такива, току що изградени, преди още да са предадени от строителя на собственика.

В тази връзка отправяме апел към Вас да съдействате на общинска администрация като преустановите паркирането на автомобили върху тротоарните площи.

Умоляваме всички съграждани да съдействат на общинска администрация правейки забележки на нарушителите, а когато последните не проявяват разбиране да сигнализират общинска администрация на телефон 0454/42311- централа или чрез новия сайт на община Твърдица на адрес https://tvarditsa.bg – рубриката „Кмете виж”, както и на фейсбук профила или фейсбук страницата на община Твърдица или на 0454/42401 – РУ на МВР Твърдица.

Общинска администрация има готовност съвместно с РУ на МВР, сектор „Пътна полиция” и местната комисия за безопасност на движението по пътищата, да организира акция – Паркиране по тротоарите, като при първо нарушение ще се издават задължителни предписания.

 


Всички новини
Обява по МЗ № ОХ-337 от 30.04.2020 г. за СКСпО
 

пълният текст | Дата:2020-05-14
 
Обява по МЗ № ОХ-63 от 17.01.2020 г. за ВМС
 

пълният текст | Дата:2020-05-14
 
Протокол и заповеди от проведена процедура за обекти № 2009, № 2010, № 2011, № 2012 и № 2013
 

пълният текст | Дата:2020-05-13
 
Заповед относно процедура за извеждане на сеч в горски насаждения
 

пълният текст | Дата:2020-05-11
 
Разпределение на мери, пасища и ливади за стопанската 2020-2021 година
 

пълният текст | Дата:2020-05-11
 
ПУП – ПР за обхвата на УПИ IX -642 и УПИ Х - 641 в кв.41 по действащия ПУП – ПРЗ на гр.Шивачево, одобрен със Заповед № 312/12.05.1987 год.
СЪОБЩЕНИЕ от 11.05.2020 год. Община Твърдица на основание чл.128,ал.3 от ЗУТ и при условията на чл.61ал.3 от Административнопроцесуален кодекс обявява на заинтересувани лица: Мария 

пълният текст | Дата:2020-05-11
 
Съобщение
Общинска администрация Твърдица уведомява, че днес 05.05.2020 г. ще работи с граждани до 13:00 часа. 

пълният текст | Дата:2020-05-05
 
Справка съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове
 

пълният текст | Дата:2020-05-05
 
Заповед № 173 на Кмета на Община Твърдица
 

пълният текст | Дата:2020-05-05
 
Обява за подбор на потребители за ползване на услуга „Патронажна грижа в община Твърдица”
 

пълният текст | Дата:2020-04-28
 
Новини: 1 ÷ 10 от 2733 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]