04.10.2023 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално ОБРЪЩЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ПО СЛУЧАЙ ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРАЗНИЦИ
Официално съобщение на община Твърдица Дата:2020-02-20 


В изпълнение на програмата си за мандат 2019-2023 г. в частта „Безопасност на движението по пътищата” със своя заповед Кмета на община Твърдица актуализира състава на местната комисия по безопасност на движението по пътищата.

Председател на Комисията е г-н Антон Драганов – зам. Кмет на община Твърдица.

Секретар – Илия Иванчев – служител общинска собственост в община Твърдица.

Комисията проведе първото си заседание на 20.02.2020 г. от 10.00 часа със следните предварително зададени задачи от програмата на Кмета на община Твърдица

1. Подготовка за разработване на генерален план за подобряване състоянието на безопасността на движението на територията на община Твърдица съгласно изискванията на ДАБДП и събиране на оферти.

2. Създаване на регистър на критичните точки по пътищата на общината и разработване на линеен-график за подобряване на състоянието им по години с предложение за залагането им в план-бюджета на общината за всяка следваща година.

3. Залагане в годишната програма на училищата и детските градини от общината на минимален план за обучение на деца и ученици по БДП. Изпращане от секретаря на комисията на писма до детските градини и училищата за изготвяне и представяне на план програма за обученията и за утвърждаването им от председателя на комисията.

4. Изготвяне на КСС на средствата необходимите мероприятия за 2020 г.

Разгледани бяха различни аспекти от безопасността на движението по пътищата на територията на община Твърдица свързани с работата на сектор КАТ на РУ на МВР - Твърдица, ВиК Сливен, училища, кметства.

Комисията приключи работа с решение – до 15.03.2020 г. всички членове да представят своите предложения до секретаря на комисията за обобщаването им и формирането на становище и предложение за финансиране на най наболелите проблеми по безопасността на движението на територията на община Твърдица.

 


Всички новини
Обява по МЗ № ОХ-337 от 30.04.2020 г. за СКСпО
 

пълният текст | Дата:2020-05-14
 
Обява по МЗ № ОХ-63 от 17.01.2020 г. за ВМС
 

пълният текст | Дата:2020-05-14
 
Протокол и заповеди от проведена процедура за обекти № 2009, № 2010, № 2011, № 2012 и № 2013
 

пълният текст | Дата:2020-05-13
 
Заповед относно процедура за извеждане на сеч в горски насаждения
 

пълният текст | Дата:2020-05-11
 
Разпределение на мери, пасища и ливади за стопанската 2020-2021 година
 

пълният текст | Дата:2020-05-11
 
ПУП – ПР за обхвата на УПИ IX -642 и УПИ Х - 641 в кв.41 по действащия ПУП – ПРЗ на гр.Шивачево, одобрен със Заповед № 312/12.05.1987 год.
СЪОБЩЕНИЕ от 11.05.2020 год. Община Твърдица на основание чл.128,ал.3 от ЗУТ и при условията на чл.61ал.3 от Административнопроцесуален кодекс обявява на заинтересувани лица: Мария 

пълният текст | Дата:2020-05-11
 
Съобщение
Общинска администрация Твърдица уведомява, че днес 05.05.2020 г. ще работи с граждани до 13:00 часа. 

пълният текст | Дата:2020-05-05
 
Справка съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове
 

пълният текст | Дата:2020-05-05
 
Заповед № 173 на Кмета на Община Твърдица
 

пълният текст | Дата:2020-05-05
 
Обява за подбор на потребители за ползване на услуга „Патронажна грижа в община Твърдица”
 

пълният текст | Дата:2020-04-28
 
Новини: 1 ÷ 10 от 2733 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]