07.07.2022 
     
     Общината
     Природни ресурси
     Инфраструктура
     Селско стопанство
     Бизнес
     Туризъм
     Наука и образование
     Култура и изкуство
     Спорт
     Партньори
     Новини
     Форум
     Анкети
     Фотогалерия
     Видео
     Контакти
8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1


Кмет: 0454/42220; 42311
Зам. - кмет: 0454/42900
Зам. - кмет: 0454/42310
Секретар:  0454/42221

Факс: 0454/ 44049

Председател на ОбС: 045119856

телефони на кметове на кметства:

Шивачево - 04593/2211;2194
Сборище - 04595/2211;2213
Оризари - 0454/44140;42145
Боров дол - 04597/2211;2214
Бяла паланка - 04592/2511;2514
Жълт бряг - 04597/2311;2242
Червенаковo - 04599/2211
Близнец със съставно с. Сърцево - 0454/99740
    
НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   

  

Актуално ОБРЪЩЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ПО СЛУЧАЙ ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРАЗНИЦИ
Победители в конкурсите за домашни вина и гозби за виното от Винария- 01.02.2020 г, Твърдица Дата:2020-02-03 


КАТЕГОРИЯ БЯЛО ВИНО:

ІІІ – то място - № 30 със 76 точки – Константин Свавов Славов

ІІІ – то място - № 34 със 76 точки – Минка Чернева Жабова

ІІ – ро място - № 32 със 79 точки – Христо Стоянов Христов

І – во място - № 17 със 80 точки – Стоян Василев Стоянов

КАТЕГОРИЯ ВИНО РОЗЕ:

ІІІ – то място - № 3 със 77 точки – Димитър Стоянов Цончев

ІІ – ро място - № 37 със 78 точки – Златан Славов Костов

І – во място - № 15 със 80 точки – Христо Михалев Христанов

КАТЕГОРИЯ ЧЕРВЕНО ВИНО:

ІІІ – то място - № 1 със 80 точки – Леон Иванов Леонов

ІІ – ро място - № 22 със 81 точки – Любомир Иванов Леонов

І – во място - № 21 със 83 точки – Койчо Добринов Петров

КАТЕГОРИЯ СТАРО ВИНО:

ІІІ – то място - № 19 със 75 точки – Иван Марков Стоянов

ІІІ – то място - № 15 със 75 точки – Христо Михалев Христанов

ІІ – ро място - № 28 със 74 точки – Христо Стойков Димитров

ІІ – ро място - № 13 със 74 точки – Янко Михнев Димитров

І – во място - № 17 със 240 точки – Стоян Василев Стоянов

КАТЕГОРИЯ ГОСТУВАЩ ВИНАР:

ІІІ – то място - № 5 със 76 точки – Михо Колев Михов от гр. Шивачево с бяло вино «Памид»

ІІ – ро място - № 3 със 78 точки – Кольо Стоянов Колев от с. Боров дол с червено вино

І – во място - № 7 със 83 точки – Мартин Койнов от гр. Сливен с червено вино

І – во място - № 5 със 83 точки – Михо Колев Михов от гр. Шивачево с червено вино «Регент»

Цар на виното – Твърдица 2020 г. с 320 точки

№ 17 – СТОЯН ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ

ЛЮБИМ ВИНАР НА ПУБЛИКАТА – Минка Чернева Жабова

НАЙ-ДОБРА ДОМАШНА ГОЗБА ЗА ВИНОТО -

І-во място – Таня Петкова

ІІ –ро място – Донка Михова

ІІІ – то място – Милена Димитрова


 


Всички новини
Обява по МЗ № ОХ-337 от 30.04.2020 г. за СКСпО
 

пълният текст | Дата:2020-05-14
 
Обява по МЗ № ОХ-63 от 17.01.2020 г. за ВМС
 

пълният текст | Дата:2020-05-14
 
Протокол и заповеди от проведена процедура за обекти № 2009, № 2010, № 2011, № 2012 и № 2013
 

пълният текст | Дата:2020-05-13
 
Заповед относно процедура за извеждане на сеч в горски насаждения
 

пълният текст | Дата:2020-05-11
 
Разпределение на мери, пасища и ливади за стопанската 2020-2021 година
 

пълният текст | Дата:2020-05-11
 
ПУП – ПР за обхвата на УПИ IX -642 и УПИ Х - 641 в кв.41 по действащия ПУП – ПРЗ на гр.Шивачево, одобрен със Заповед № 312/12.05.1987 год.
СЪОБЩЕНИЕ от 11.05.2020 год. Община Твърдица на основание чл.128,ал.3 от ЗУТ и при условията на чл.61ал.3 от Административнопроцесуален кодекс обявява на заинтересувани лица: Мария 

пълният текст | Дата:2020-05-11
 
Съобщение
Общинска администрация Твърдица уведомява, че днес 05.05.2020 г. ще работи с граждани до 13:00 часа. 

пълният текст | Дата:2020-05-05
 
Справка съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове
 

пълният текст | Дата:2020-05-05
 
Заповед № 173 на Кмета на Община Твърдица
 

пълният текст | Дата:2020-05-05
 
Обява за подбор на потребители за ползване на услуга „Патронажна грижа в община Твърдица”
 

пълният текст | Дата:2020-04-28
 
Новини: 1 ÷ 10 от 2733 Страници:  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ > ]  [ >> ]